Cách Lắp đặt 2 Modem Wifi

Cách Lắp đặt 2 Modem Wifi

Bạn muốn tối ưu thời gian và tiết kiệm chi phí khi lắp đặt mạng WiFi ở nhà? Đừng lo lắng! Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách kết nối hai modem WiFi mà không cần phải sử dụng dây. Hãy tìm hiểu ngay những phương pháp đơn giản dưới đây.

1. Kết nối 2 modem WiFi không cần dây bằng tính năng WDS

Tính năng WDS cho phép bạn mở rộng hệ thống mạng mà không cần dây kết nối. Tuy nhiên, cách này chỉ áp dụng cho trường hợp cấu hình modem WiFi của hai modem đồng bộ hoặc là sản phẩm của cùng một nhà sản xuất.

Để kết nối hai modem WiFi theo tính năng này, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản lý của Modem WiFi phụ bằng cách mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP của Modem WiFi phụ.

Bước 2: Thiết lập địa chỉ IP cố định cho Modem WiFi phụ bằng cách vào menu Mạng (Network) và chọn LAN để thay đổi địa chỉ IP của Router phụ.

Bước 3: Kích hoạt tính năng WDS cho Modem WiFi phụ bằng cách vào mục Wireless và chọn Wireless Setting, sau đó tích chọn Enable WDS Bridging.

Bước 4: Đặt lại tên cho Modem WiFi phụ bằng cách thay đổi tên tại mục Wireless Network Name.

Bước 5: Khảo sát và lựa chọn mạng Modem WiFi chính phù hợp bằng cách vào màn hình hiển thị giao diện WDS và nhấn nút Survey để chọn mạng WiFi phù hợp.

Bước 6: Thiết lập kiểu bảo mật và mật khẩu cho Modem WiFi chính bằng cách chọn mục Key type và Password, sau đó nhấn SAVE.

Bước 7: Thiết lập lại mật khẩu của Modem phụ bằng cách chọn Wireless Security và thay đổi mật khẩu của Modem phụ.

Bước 8: Vô hiệu hóa DHCP Server trên Modem phụ bằng cách chọn mục DHCP và chọn Vô hiệu hóa.

Bước 9: Khởi động cả hai Modem WiFi.

Bước 10: Kiểm tra kết nối Internet giữa hai Modem bằng cách kiểm tra kết nối WiFi giữa hai Modem. Nếu không kết nối được, hãy thử thực hiện lại các bước trên.

2. Kết nối 2 modem WiFi không cần dây theo tính năng Repeater

Tính năng Repeater giúp mở rộng sóng WiFi và khuếch đại vùng phủ sóng đi xa hơn. Cách cài đặt khá đơn giản và không đòi hỏi cấu hình modem phải cùng một nhà sản xuất.

Để kết nối 2 modem WiFi theo tính năng này, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang địa chỉ IP của Modem WiFi phụ.

Bước 2: Lựa chọn chế độ mở rộng sóng và kết nối với sóng WiFi chính.

Bước 3: Điền tên và mật khẩu Modem WiFi chính.

Bước 4: Thiết lập địa chỉ IP động cho Modem WiFi chính.

Bước 5: Chọn WiFi cần mở rộng sóng và kết nối.

Bước 6: Thiết lập mật khẩu cho Modem WiFi phụ.

Bước 7: Hoàn tất quá trình kết nối bằng cách khởi động lại modem.

3. Cách kết nối 2 modem WiFi với nhau theo tính năng WISP

Tính năng WISP giúp một trong hai modem trở thành một DHCP Server đồng thời là trung tâm cung cấp địa chỉ IP đến các thiết bị kết nối sóng WiFi. Để kết nối theo tính năng này, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang cài đặt của Modem WiFi phụ bằng cách mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP của Modem WiFi phụ.

Bước 2: Lựa chọn chức năng cài đặt nhanh và chọn chế độ mở rộng sóng.

Bước 3: Thiết lập địa chỉ IP động cho Modem WiFi chính.

Bước 4: Chọn WiFi cần kết nối và thiết lập mật khẩu cho Modem WiFi phụ.

Bước 5: Hoàn tất quá trình kết nối bằng cách khởi động lại modem.

4. Kết nối 2 WiFi với nhau theo chế độ điểm truy cập – máy khách

Nếu bạn cần kết nối hai modem WiFi với nhau, bạn có thể sử dụng chế độ điểm truy cập – máy khách. Để thực hiện kết nối theo cách này, bạn cần làm những bước sau đây:

Với chế độ điểm truy cập:

Bước 1: Đến mục Cài đặt không dây và thiết lập tên và mật khẩu cho modem đầu tiên.

Bước 2: Chọn số kênh từ danh sách để đảm bảo không gây nhiễu cho mạng WiFi.

Bước 3: Lưu cài đặt.

Với chế độ máy khách:

Bước 1: Thay đổi địa chỉ IP của Modem WiFi thứ hai.

Bước 2: Chọn chế độ khách từ danh sách chế độ làm việc.

Bước 3: Quét và kết nối không dây với Modem thứ nhất.

Bước 4: Vào mục Wireless – Wireless Settings – Chọn Survey.

Bước 5: Chọn tên Modem WiFi chính cần kết nối.

Bước 6: Cài đặt bảo mật cho mạng không dây của Modem thứ nhất.

Bước 7: Hoàn tất cài đặt và khởi động lại cả hai Modem WiFi.

5. Sử dụng chế độ Bridge để kết nối 2 modem WiFi

Chế độ Bridge giúp kết nối 2 hoặc nhiều modem WiFi không cần dây. Để kết nối theo chế độ này, tất cả các modem WiFi phải hỗ trợ các đặc điểm và cấu hình để hoạt động trên chế độ Bridge.

Để thực hiện kết nối theo chế độ này, bạn cần làm những bước sau đây:

Thay đổi địa chỉ IP:

Bước 1: Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP của Modem WiFi.

Bước 2: Thay đổi địa chỉ IP của Modem WiFi để tránh xung đột mạng.

Kết nối các modem với chế độ Bridge:

Bước 1: Chọn chế độ mở rộng sóng và kết nối với sóng WiFi chính.

Bước 2: Thiết lập tên và mật khẩu cho Modem WiFi.

Bước 3: Vô hiệu hóa DHCP và khởi động lại modem.

Bước 4: Kết nối máy tính tới wireless modem còn lại.

Bước 5: Cài đặt tên và mật khẩu cho các modem WiFi.

Bước 6: Hoàn tất kết nối bằng cách khởi động lại modem.

Đó là 5 cách kết nối 2 modem WiFi không dây mà không cần phải sử dụng dây. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp những thông tin hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc lắp đặt mạng WiFi tại nhà.