Cách Reset Đầu Ghi Hikvision

Cách Reset đầu Ghi Hikvision

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu đầu ghi hình

Trong quá trình sử dụng đầu ghi hình NVR của Hikvision, việc đã quên mật khẩu không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa. Để đảm bảo sự tiện lợi cho khách hàng, Hikvision đã giới thiệu phương thức mới để khôi phục mật khẩu. Với sự thay đổi này, khách hàng có thể tự tạo mật khẩu mới khi đã quên mật khẩu cũ.

Có 3 phương thức khôi phục mật khẩu:

A. Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset mật khẩu trên trình duyệt

 • Bước 1: Khách hàng tạo sẵn file reset mật khẩu (GUID) bằng trình duyệt.
 • Bước 2: Khi quên mật khẩu, chỉ cần nhập file đã tạo sẵn để reset mật khẩu.
 • Bước 3: Mỗi file reset chỉ dùng được 1 lần. Sau khi sử dụng xong, cần tạo một file mới để đảm bảo an toàn.
 • Bước 4: Cho phép reset mật khẩu từ xa qua trình duyệt hoặc qua Teamviewer.

B. Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset mật khẩu trên màn hình trực tiếp

 • Bước 1: Khách hàng tạo sẵn file reset mật khẩu (GUID) bằng màn hình đầu ghi hình (sử dụng USB cắm vào đầu ghi hình).
 • Bước 2: Khi quên mật khẩu, chỉ cần nhập file đã tạo sẵn để reset mật khẩu.
 • Bước 3: Mỗi file reset chỉ dùng được 1 lần. Sau khi sử dụng xong, cần tạo một file mới để đảm bảo an toàn.

C. Khôi phục mật khẩu bằng cách trả lời câu hỏi bí mật

 • Bước 1: Khách hàng trả lời 3 câu hỏi bí mật trên đầu ghi hình.
 • Bước 2: Khi quên mật khẩu, chỉ cần trả lời đúng 3 câu hỏi này để khôi phục mật khẩu.

Hướng dẫn chi tiết

A. Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset mật khẩu trên trình duyệt

Phần 1: Tạo file reset mật khẩu trên trình duyệt

 • Bước 1: Vào Configuration và xuất file reset mật khẩu.

reset mat khau hikvision 1

 • Bước 2: Nhập mật khẩu hiện tại.

reset mat khau hikvision 2

 • Bước 3: Chọn đường dẫn lưu file và lưu lại.

reset mat khau hikvision 3

 • Thông báo thành công.

reset mat khau hikvision 4

Phần 2: Reset mật khẩu bằng trình duyệt

 • Bước 1: Vào phần reset mật khẩu trên trình duyệt.

reset mat khau hikvision 5

 • Bước 2: Chọn phương thức reset mật khẩu.

reset mat khau hikvision 6

 • Bước 3: Nếu nhập đúng file, thiết bị sẽ chuyển sang phần nhập mật khẩu mới.

reset mat khau hikvision 7

 • Màn hình thông báo thành công.

reset mat khau hikvision 8

B. Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset mật khẩu trên màn hình tại chỗ

Phần 1: Tạo file reset mật khẩu

 • Bước 1: Xuất file reset mật khẩu (BẮT BUỘC PHẢI CÓ USB).

reset mat khau hikvision 9

 • Bước 2: Chọn vị trí lưu trên USB.

reset mat khau hikvision 10
reset mat khau hikvision 11

Phần 2: Reset mật khẩu trên màn hình tại chỗ (BẮT BUỘC PHẢI CÓ USB)

reset mat khau hikvision 12
reset mat khau hikvision 13
reset mat khau hikvision 14
reset mat khau hikvision 15

C. Khôi phục mật khẩu bằng cách trả lời câu hỏi bí mật

Phần 1: Trả lời các câu hỏi bí mật

 • Bước 1: Trả lời các câu hỏi bí mật.

reset mat khau hikvision 16

 • Bước 2: Nhập mật khẩu hiện tại.

reset mat khau hikvision 17

 • Bước 3: Trả lời các câu hỏi và lưu lại câu trả lời.

reset mat khau hikvision 18

Phần 2: Reset mật khẩu bằng file reset tạo sẵn trên màn hình trực tiếp

 • Bước 1: Đăng nhập vào trình duyệt.

reset mat khau hikvision 19

 • Bước 2: Trả lời các câu hỏi bí mật (với các câu trả lời đã khai báo từ trước).

reset mat khau hikvision 20

 • Bước 3: Tạo mật khẩu mới.

reset mat khau hikvision 21

 • Màn hình thông báo thành công.

reset mat khau hikvision 22

⇒ Download tài liệu này tại đây.

Thông tin hỗ trợ kỹ thuật:

 • Công ty cổ phần Nhà An Toàn.
 • Nhà nhập khẩu – phân phối chính thức Hikvision tại Việt Nam.
 • Miền Bắc: 024.37623200 (nhánh từ 21 đến 24)
 • Miền Nam: 028.38685689 (nhánh từ 44 đến 46)