Lắp Camera Hikvision

Xin gửi tới quý khách bảng giá trọn bộ camera Hikvision (Bao công lắp đặt và bảo hành miễn phí tại nhà 12 tháng). Bảng giá đã bao gồm Toàn bộ phần thiết bị, phụ kiện đầy đủ tương ứng với từng bộ và số mắt camera, chỉ phát sinh thêm phần dây và phụ kiện kèm theo dây như ống gen ruột gà và hộp điện (tính thực tế).

Quý Khách Lưu Ý: Tùy tình hình nhu cầu thực tế chỗ lắp camera để lựa chọn cho mình bộ camera phù hợp nhất về số lượng mắt camera cũng như về độ nét

Lắp đặt Trọn bộ 1 Camera Hikvision Ổ Cứng 500Gb giá:2,028,000 đ

Lắp đặt Trọn bộ 2 Camera Hikvision Ổ Cứng 500Gb giá:2,748,000 đ

Lắp đặt Trọn bộ 3 Camera Hikvision Ổ Cứng 500Gb giá:3,668,000đ

Lắp đặt Trọn bộ 4 Camera Hikvision Ổ Cứng 500Gb giá:4,388,000đ

Lắp đặt Trọn bộ 5 Camera Hikvision Ổ Cứng 1000Gb giá:5,889,000 đ

Lắp đặt Trọn bộ 6 Camera Hikvision Ổ Cứng 1000Gb giá:6,609,000 đ

Lắp đặt Trọn bộ 7 Camera Hikvision Ổ Cứng 1000Gb giá:7,329,000 đ

Lắp đặt Trọn bộ 8 Camera Hikvision Ổ Cứng 1000Gb giá:8,049,000 đ

Lắp đặt Trọn bộ 9 Camera Hikvision Ổ Cứng 2000Gb giá:9,906,000 đ

Lắp đặt Trọn bộ 10 Camera Hikvision Ổ Cứng 2000Gb giá:10,626,000 đ

Lắp đặt Trọn bộ 11 Camera Hikvision Ổ Cứng 2000Gb giá:11,346,000 đ

Lắp đặt Trọn bộ 12 Camera Hikvision Ổ Cứng 2000Gb giá:12,066,000 đ

Lắp đặt Trọn bộ 13 Camera Hikvision Ổ Cứng 2000Gb giá:12,786,000 đ

Lắp đặt Trọn bộ 14 Camera Hikvision Ổ Cứng 2000Gb giá:13,506,000 đ

Lắp đặt Trọn bộ 15 Camera Hikvision Ổ Cứng 2000Gb giá:14,226,000 đ

Lắp đặt Trọn bộ 16 Camera Hikvision Ổ Cứng 2000Gb giá:14,946,000 đ

LẮP ĐẶT TRỌN BỘ CAMERA HIKVISION CÓ ÂM THANH – NGHE TIẾNG RÕ FULL HD 1080P-BAN ĐÊM CÓ MÀU

Trọn bộ 1 mắt Camera Ổ Cứng 500Gb 2,510,000 đ Trọn bộ 2 mắt Camera Ổ Cứng 500Gb 3,310,000 đ Trọn bộ 3 mắt Camera Ổ Cứng 500Gb 4,310,000 đ Trọn bộ 4 mắt Camera Ổ Cứng 500Gb 5,110,000 đ Trọn bộ 5 mắt Camera Ổ Cứng 1000Gb 7,204,000 đ Trọn bộ 6 mắt Camera Ổ Cứng 1000Gb 8,004,000 đ Trọn bộ 7 mắt Camera Ổ Cứng 1000Gb 8,804,000 đ Trọn bộ 8 mắt Camera Ổ Cứng 1000Gb 9,604,000 đ Trọn bộ 9 mắt Camera Ổ Cứng 2000Gb 12,390,000 đ Trọn bộ 10 mắt Camera Ổ Cứng 2000Gb 13,190,000 đ Trọn bộ 11 mắt Camera Ổ Cứng 2000Gb 13,990,000 đ Trọn bộ 12 mắt Camera Ổ Cứng 2000Gb 14,790,000 đ Trọn bộ 13 mắt Camera Ổ Cứng 2000Gb 15,590,000 đ Trọn bộ 14 mắt Camera Ổ Cứng 2000Gb 16,390,000 đ Trọn bộ 15 mắt Camera Ổ Cứng 2000Gb 17,190,000 đ Trọn bộ 16 mắt Camera Ổ Cứng 2000Gb 17,990,000 đ Đơn giá trên đã bao gồm nhân công lắp đặt và bảo hành tận nơi 12 tháng (lắp nổi) -Dây tín hiệu, dây điện, dây mạng tính riêng theo thực tế 6k/m

LẮP ĐẶT TRỌN BỘ CAMERA SIÊU NÉT 5 MP TÍCH HỢP MICRO THU ÂM

Trọn bộ 1 mắt Camera Ổ Cứng 500Gb giá: 3,377,000 đ

Trọn bộ 2 mắt Camera Ổ Cứng 500Gb giá: 4,267,000 đ

Trọn bộ 3 mắt Camera Ổ Cứng 500Gb giá: 5,157,000 đ

Trọn bộ 4 mắt Camera Ổ Cứng 500Gb giá: 6,047,000 đ

Trọn bộ 5 mắt Camera Ổ Cứng 1000Gb giá: 8,620,000 đ

Trọn bộ 6 mắt Camera Ổ Cứng 1000Gb giá: 9,510,000 đ

Trọn bộ 7 mắt Camera Ổ Cứng 1000Gb giá: 10,400,000 đ

Trọn bộ 8 mắt Camera Ổ Cứng 1000Gb giá: 11,290,000 đ

Trọn bộ 9 mắt Camera Ổ Cứng 2000Gb giá: 16,480,000 đ

Trọn bộ 10 mắt Camera Ổ Cứng 2000Gb giá: 17,370,000 đ

Trọn bộ 11 mắt Camera Ổ Cứng 2000Gb giá: 18,260,000 đ

Trọn bộ 12 mắt Camera Ổ Cứng 2000Gb giá: 19,150,000 đ

Trọn bộ 13 mắt Camera Ổ Cứng 2000Gb giá: 20,040,000 đ

Trọn bộ 14 mắt Camera Ổ Cứng 2000Gb giá: 20,930,000 đ