Lắp đặt wifi, lắp đặt camera wifi chính hãng tại tphcm

Chào mừng đến với Belkin International, Inc.! Chúng tôi rất biết ơn sự lựa chọn của bạn khi chọn một trong những sản phẩm Belkin, Linksys hoặc Wemo của chúng tôi. Thỏa thuận cấp phép cuối người sử dụng này (thỏa thuận) là một tài liệu pháp lý chứa các điều khoản và điều kiện theo đó việc sử dụng giới hạn một phần phần mềm nhất định (như được xác định dưới đây) hoạt động với Sản phẩm được cấp giấy phép cho bạn.

Hãy đọc kỹ thỏa thuận này trước khi cài đặt hoặc sử dụng Sản phẩm này. Bằng cách nhấp vào ô hoặc nhấp vào nút để xác nhận việc chấp nhận của bạn khi bạn cài đặt phần mềm lần đầu tiên, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản trong Thỏa thuận này. Ngoài ra, bằng cách sử dụng, sao chép hoặc cài đặt phần mềm này, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản trong Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản này, hãy không nhấp vào ô hoặc nút và/hoặc không sử dụng, sao chép hoặc cài đặt phần mềm và gỡ bỏ phần mềm khỏi tất cả các thiết bị bạn sở hữu hoặc kiểm soát. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này và bạn đã mua một Sản phẩm chứa phần mềm từ một nhà bán lẻ, người bán lại hoặc App Store ủy quyền (như được xác định dưới đây), bạn có thể được quyền trả lại Sản phẩm để được hoàn tiền, tuân theo các điều khoản và điều kiện của Chính sách hoàn trả tương ứng.

Giấy phép

Belkin hiện cấp cho bạn quyền sử dụng: (i) nếu Sản phẩm của bạn không phải là một Sản phẩm được gắn mác “SMB kinh doanh nhỏ hoặc Doanh nghiệp vừa và nhỏ”, cho mục đích cá nhân, không kinh doanh; hoặc (ii) nếu Sản phẩm của bạn là một Sản phẩm “SMB kinh doanh nhỏ hoặc Doanh nghiệp vừa và nhỏ”, cho sử dụng cá nhân hoặc thương mại của bạn; các bản sao của Phần mềm ở dạng mã đối tượng trên các thiết bị mà bạn sở hữu (hoặc, trong trường hợp firmware, một bản sao của firmware ở dạng mã đối tượng chỉ trên Sản phẩm liên quan đến firmware). Như một phần của giấy phép này, bạn có thể: (A) vận hành Phần mềm theo cách được mô tả trong tài liệu hướng dẫn người dùng cho Phần mềm; (B) nếu Phần mềm được cung cấp để tải xuống vào máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động, tạo ra nhiều bản sao Phần mềm như bạn cần cho việc sử dụng của riêng bạn (điều này không bao gồm firmware); và (C) chuyển toàn bộ quyền sử dụng Sản phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn trong Phần mềm) của bạn cho một người khác, miễn là người đó cũng đồng ý tuân thủ Thỏa thuận này, và sau khi chuyển nhượng như vậy, bạn ngừng sử dụng Sản phẩm và Phần mềm.

Bạn có thể tìm thấy tài liệu hướng dẫn người dùng cho Phần mềm trên trang “Hỗ trợ” trên trang web Belkin tương ứng.

Hạn chế giấy phép

Phần mềm được cung cấp cho bạn dựa trên giấy phép giới hạn chỉ theo như được quy định trong Thỏa thuận này. Bạn có quyền không độc quyền để sử dụng Phần mềm theo Thỏa thuận này. Tuy nhiên, bạn không được (i) sửa đổi, thích ứng hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh khác từ Phần mềm, Sản phẩm chứa Phần mềm hoặc tài liệu hướng dẫn người dùng (trừ khi được phép bởi một giấy phép mã nguồn mở áp dụng); (ii) cho thuê, cấp phép con, bán lại, cho thuê, cho mượn, phân phối hoặc chuyển giao (trừ khi đúng nghĩa cho phép trên), cho mục đích kinh doanh hoặc khác, Phần mềm hoặc tài liệu hướng dẫn người dùng; (iii) phân tích ngược, tháo dỡ, giải mã hoặc dịch mã sản phẩm hoặc phần mềm hoặc cố gắng giảm Phần mềm thành dạng đọc được bởi con người, trừ khi và chỉ khi hoạt động như vậy được phép theo pháp luật áp dụng hoặc khi Belkin bắt buộc phải cho phép hoạt động đó theo các điều khoản của giấy phép mã nguồn mở áp dụng; (iv) loại bỏ hoặc thay đổi bất kỳ thông báo bản quyền, thương hiệu hoặc các thông điệp sở hữu khác được chứa trong Phần mềm hoặc tài liệu hướng dẫn người dùng; (v) sử dụng Sản phẩm, Phần mềm hoặc tài liệu hướng dẫn người dùng để phát triển sản phẩm phần cứng và/hoặc phần mềm cạnh tranh hoặc trong bất kỳ cách nào không được nêu trong Thỏa thuận này hoặc tài liệu hướng dẫn người dùng; (vi) nếu Phần mềm là firmware, sao chép firmware (ngoại trừ một bản sao dự phòng cho mục đích lưu trữ), sử dụng nó trên một hệ thống nhiều người dùng hoặc vận hành nó riêng biệt khỏi Sản phẩm mà nó được nhúng vào; (vii) sử dụng Phần mềm để truyền tải virus phần mềm hoặc các mã, tệp tin hoặc chương trình máy tính gây hại khác, hoặc để làm lệch, tắt hoặc làm cản trở các tính năng liên quan đến bảo mật của Phần mềm; (viii) sử dụng Phần mềm để thu thập hoặc thu hoạch thông tin cá nhân xác định của bất kỳ bên thứ ba nào, gửi các thông báo thương mại không được ủy quyền hoặc xâm phạm quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc (ix) sử dụng Phần mềm cho bất kỳ mục đích phi pháp nào, và/hoặc bằng bất kỳ cách nào vi phạm Thỏa thuận này. Tất cả các quyền không được Belkin trực tiếp cấp phép cho bạn theo Thỏa thuận này đều thuộc sở hữu của Belkin. Bạn sẽ không có được những quyền này, dù là thông qua đồng ý, ngụ ý hoặc bất kỳ cách nào khác.

Giới hạn phần mềm ứng dụng

Nếu bạn đã tải xuống Phần mềm từ một App Store, bạn cũng phải tuân thủ bất kỳ điều khoản sử dụng của App Store đó. Các điều khoản sử dụng này có thể ngăn bạn làm một số việc bạn được phép làm dưới Thỏa thuận này hoặc cho phép bạn làm một số việc bạn bị cấm làm dưới Thỏa thuận này. Ngoài ra, việc áp dụng các điều khoản sử dụng của App Store có thể dẫn đến việc Thỏa thuận này không áp dụng cho Phần mềm hoặc áp dụng theo một cách khác so với cách được nêu trong Thỏa thuận này. Nếu việc sử dụng của bạn với Phần mềm phụ thuộc vào điều khoản sử dụng của App Store, thì trong trường hợp bất kỳ xung đột hoặc không rõ ràng nào giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản sử dụng của App Store đó, các điều khoản sử dụng của App Store đó sẽ điều hành, nhưng chỉ trong phạm vi cần thiết để giải quyết xung đột hoặc mơ hồ, và các điều khoản của Thỏa thuận này vẫn có hiệu lực và hiệu lực đầy đủ. Bất kể điều gì khác trong Thỏa thuận này, bằng cách sử dụng Phần mềm, bạn công nhận và đồng ý rằng chỉ có bạn là chịu trách nhiệm hiểu rõ các điều khoản của Thỏa thuận này, cũng như các điều khoản sử dụng của bất kỳ App Store nào có thể có liên quan đến Phần mềm hoặc Sản phẩm. Nếu Thỏa thuận này liên quan đến một Ứng dụng được tải xuống từ Apple’s App Store, các điều khoản trong Phụ lục Apple đính kèm cũng sẽ áp dụng cho bạn.

Nâng cấp và cập nhật

Trong khi Belkin không bắt buộc phải làm như vậy, Belkin có thể cung cấp cho bạn các bản nâng cấp hoặc cập nhật cho Phần mềm này. Thỏa thuận này sẽ quản lý bất kỳ bản nâng cấp được cung cấp bởi Belkin thay thế và/hoặc bổ sung firmware ban đầu và/hoặc Phần mềm, trừ khi bản nâng cấp đó đi kèm với một thỏa thuận cấp phép người dùng cuối riêng biệt, trong trường hợp đó các điều khoản của thỏa thuận cấp phép người dùng cuối đó sẽ áp dụng. Nếu bạn quyết định không tải xuống hoặc không sử dụng bất kỳ bản cập nhật hoặc nâng cấp nào do Belkin cung cấp, bạn hiểu rằng bạn có thể đặt Phần mềm của mình vào rủi ro đối với các mối đe dọa bảo mật nghiêm trọng hoặc làm cho Phần mềm không thể sử dụng hoặc không ổn định. Một số Sản phẩm bao gồm tính năng tự động cập nhật, cho phép chúng tôi cập nhật tự động. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn cập nhật tự động bằng cách thay đổi cài đặt trong thông tin tài khoản Sản phẩm. Trong một số trường hợp rất hạn chế, các cập nhật vẫn có thể được áp dụng tự động, bất kể cài đặt cập nhật tự động. Ví dụ, chúng tôi có thể cung cấp một cập nhật tự động sửa một lỗ hổng bảo mật hoặc lỗ hổng trên mạng của bạn. Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn các tệp dữ liệu Phần mềm được cập nhật tự động để giúp bạn, chẳng hạn như cung cấp cho bạn thông tin thiết bị đã cập nhật để xác định các thiết bị mới trong mạng của bạn. Các tệp dữ liệu này không cập nhật firmware của bạn mà thay vào đó bao gồm các tệp Phần mềm được lưu trữ trên Sản phẩm của bạn và ghi đè lên các tệp cũ hơn. Bằng việc đồng ý với Thỏa thuận này, bạn đồng ý với cập nhật tự động.

Dữ liệu và quyền riêng tư

Belkin cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn một trải nghiệm tích cực khi sử dụng ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, đồng thời bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, như được xác định trong Chính sách quyền riêng tư của Belkin (Chính sách quyền riêng tư), an toàn. Các phương pháp quyền riêng tư của chúng tôi được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư, cũng như trong các thông báo riêng biệt được cung cấp khi mua hàng hoặc tải xuống các ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ. Mọi lúc quyền thông tin của bạn sẽ được xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của Belkin, được tham chiếu trong Thỏa thuận này và có thể được xem tại đây.

Phần mềm mã nguồn mở

Bạn đồng ý công nhận rằng Phần mềm có thể chứa Phần mềm mã nguồn mở. Giấy phép này không áp dụng cho Phần mềm mã nguồn mở được chứa trong Phần mềm. Thay vào đó, các điều khoản và điều kiện trong giấy phép Phần mềm mã nguồn mở áp dụng cho Phần mềm mã nguồn mở. Không có điều khoản nào trong Thỏa thuận này giới hạn quyền của bạn, hoặc cấp cho bạn quyền vượt trội, so với bất kỳ giấy phép Phần mềm mã nguồn mở nào. Bạn công nhận rằng giấy phép Phần mềm mã nguồn mở chỉ tồn tại giữa bạn và người cấp giấy phép liên quan của Phần mềm mã nguồn mở. Bạn phải tuân thủ các điều khoản của tất cả các giấy phép Phần mềm mã nguồn mở áp dụng, nếu có. Thông tin về giấy phép và bản quyền cho Phần mềm mã nguồn mở được tiết lộ trong tài liệu Sản phẩm, trong tab “Hỗ trợ” trên trang web của Belkin và trong phần “Liên hệ chúng tôi” trên trang web của Linksys. Belkin không có trách nhiệm cung cấp bất kỳ bảo trì hoặc hỗ trợ nào cho Phần mềm mã nguồn mở hoặc bất kỳ Phần mềm Sản phẩm nào đã được bạn sửa đổi theo giấy phép Phần mềm mã nguồn mở.

“Mã nguồn mở” có nghĩa là bất kỳ phần mềm hoặc thành phần phần mềm hoặc công nghệ nào dưới quyền giấy phép mã nguồn mở. Các giấy phép mã nguồn mở thường là giấy phép cho phép mã nguồn được cung cấp để sửa đổi và phân phối miễn phí, nhưng cũng có thể áp dụng cho công nghệ được nhận và phân phối duy nhất dưới dạng đối tượng. Ví dụ về giấy phép mã nguồn mở bao gồm: (a) Giấy phép Công cộng Chung (GPL) hoặc Giấy phép Thư viện GPL (LGPL) của GNU; (b) Giấy phép OpenSSL; (c) Giấy phép Công cộng Mozilla; (d) Giấy phép Bản phân phối Phần mềm Berkeley (BSD); và (e) Giấy phép Apache.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu và sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền tác giả, sở hữu bí mật và quyền thương hiệu) đối với Phần mềm (bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung được tích hợp vào Phần mềm), tài liệu in đi kèm và bất kỳ bản sao nào của Phần mềm, đều thuộc sở hữu của Belkin hoặc các nhà cung cấp của Belkin. Do đó, bạn phải coi Phần mềm như bất kỳ vật liệu bảo vệ khác theo luật và hiệp định liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ quốc tế và theo Thỏa thuận này.

Sản phẩm và dịch vụ bên thứ ba

Phần mềm có thể chứa các liên kết hoặc tính năng khác giúp bạn dễ dàng truy cập hoặc đăng nhập vào các trang web độc lập của bên thứ ba (“Liên kết”). Những tính năng này được cung cấp chỉ như một tiện ích cho bạn. Liên kết không nằm trong tầm kiểm soát của Belkin, và Belkin không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm đối với và không xác nhận hoặc tán thành nội dung hoặc phương pháp của Liên kết đó, bao gồm bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được chứa trong Liên kết đó. Bạn sẽ cần đưa ra quyết định độc lập của riêng mình đối với tương tác của bạn với bất kỳ Liên kết nào. Bằng việc nhắc nhở và từ bỏ bất kỳ quyền lợi pháp lý mà bạn có thể có đối với Belkin liên quan đến các trang web này hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba hoặc sử dụng các trang web này, sản phẩm hoặc dịch vụ bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web bên thứ ba mà bạn chọn truy cập.

Bồi thường

Nếu Belkin là đối tượng của một khiếu nại, bị liên quan đến một vụ kiện hợp pháp hoặc gánh chịu bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại kinh tế nào do vi phạm của bạn đối với Thỏa thuận này, trong phạm vi cho phép theo pháp luật, bạn sẽ chịu trách nhiệm bồi thường Belkin toàn bộ số tiền mất mát của nó, cũng như bất kỳ số tiền hợp lý mà Belkin phải trả tiền cho các hóa đơn luật sư, chi phí và phí tòa án, trừ khi Belkin góp phần vào thiệt hại hoặc mất mát đó.

Kết thúc

Thỏa thuận này có hiệu lực khi bạn nhấp vào nút “Chấp nhận” hoặc khi bạn sử dụng, sao chép hoặc cài đặt Phần mềm, điều này sẽ đề cập đến sự chấp nhận của bạn đối với Thỏa thuận này. Khi được chấp nhận, Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực cho đến khi chấm dứt. Giấy phép giới hạn trong Thỏa thuận này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng sau khi chấm dứt như vậy, bạn sẽ ngay lập tức hủy bỏ tất cả các chương trình và tài liệu liên quan đến Phần mềm, bao gồm tất cả các bản sao mà bạn đã tạo hoặc thu được và ngừng sử dụng Phần mềm. Nếu Phần mềm đã được cài đặt trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động, bạn phải gỡ bỏ Phần mềm ngay lập tức. Nếu Phần mềm là phần mềm hoặc firmware được nhúng vào Sản phẩm, bạn phải ngừng sử dụng Sản phẩm. Tất cả các điều khoản trong Thỏa thuận này ngoại trừ Phần 1 và bảo hành giới hạn trong Phần 12 (đoạn đầu tiên) sẽ tồn tại sau khi chấm dứt.

Lưu ý quan trọng đối với quyền của bạn

Khuyến nghị

Hãy tuân thủ mọi quy định và hạn chế giấy phép liên quan đến sử dụng ứng dụng, phần mềm và Sản phẩm.