M5000H-04XS

47.547.000 

Module mở rộng 4 cổng 10GE SFP+ (Chỉ dùng cho RG-S5750C-48GT4XS-H, chỉ dùng với slot mở rộng 1 của RG-S5750C-48GT4XS-H, không dùng với slot mở rộng 2)

Danh mục: