RG-PD70I

18.012.000 

  • Module nguồn DC, công suất nguồn 70W, dùng cho RG-S5750C-28GT4XS-H、RG-S5750C-28SFP4XS-H、RG-S5750C-48GT4XS-H
Category: