RG-S7805C

69.043.000 

 • Switch RG-S7800C Series
  – Khả năng chuyển mạch 19.2Tbps/52.13Tbps.
  – Hỗ trợ tối đa 24 cổng 10GE.
  – Hỗ trợ tối đa 4K VLAN, 64K địa chỉ MAC.
  – Hỗ trợ tối đa 2048 cổng gộp
  – Hỗ trợ tính năng L2: Jumbo Frame, 802.1Q, STP, RSTP, MSTP, Super VLAN, GVRP, QinQ, Flexible QinQ, LLDP, ERPS (G.8032), MAC Based VLAN, Voice VLAN, RLDP
  – Hỗ trợ tính năng L3: ARP, IPv4/v6, PBR v4/v6
  – Công suất tối đa 80W
  – Kích thước: 442mm x 451mm x 175mm, 4U
Danh mục: