RG-WS6008

60.693.000 

 • Thiết bị điều khiển WIFI thế hệ mới (Wireless Access Controller)
  – Hỗ trợ 6 cổng 1000BASE-T.
  – Hỗ trợ 2 cổng 1000BASE-T/1000BASE-X combo.
  – Hỗ trợ 1 cổng Console Port.
  – Hỗ trợ 2 cổng USB ports.
  – Tích hợp sẵn license cho 32 Access Point wifi (Tối đa mở rộng lên đến 224 APs hoặc 448 wall APs).
  – Hỗ trợ tối đa: 6.400 client.
  – Hỗ trợ tối đa 16K địa chỉ MAC.
  – LAN Protocols: ARP, VLAN, 802.1p, 802.1q, 802.1d, 802.1w, 802.1s.
  – 802.11 LAN Protocols: 802.11, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11d, 802.11h, 802.11w, 802.11k, 802.11r, 802.11i, 802.11e, 802.11n, 802.11ac.
Danh mục: