Router Cân Bằng Tải Băng Thông Rộng TL-R480T+

-Được trang bị 4 cổng WAN với chức năng cân bằng tải tiên tiến và cơ chế dự phòng hiệu quả.
-Cổng thông tin xác thực cho phép quản lý mạng hiệu quả
-Kiểm soát băng thông hiệu quả cho từng thiết bị dựa trên các ứng dụng cụ thể.

Danh mục: