Wifi UniFi U6 Lite

3.750.000 

2×2 Wi-Fi 6 hiệu quả cao
Băng tần 5 GHz 2×2 MU-MIMO và OFDMA với tốc độ vô tuyến 1,2 Gbps
Băng tần 2,4 GHz 2×2 MIMO với tốc độ vô tuyến 300 Mbps
Gigabit Ethernet, được cấp nguồn với 802.3af PoE
Tương thích với các nắp UAP-nanoHD và khung gắn chìm

Danh mục: