RG-M6220-AC460E-F

13.282.000 

  • Module nguồn S6220, 460W, hỗ trợ dự trữ 1+1
Danh mục: