M6220-FAN-F

4.702.000 

  • Module quạt, thổi khí từ trước ra sau, dùng cho các mã RG-S6220 và RG-S6220-H Series
Danh mục: