RG-S6120-20XS4VS2QXS

148.482.000 

 • Switch 10G RG-S6120-20XS4VS2QXS
  – Hỗ trợ 20 cổng 1G/10G Base-X SFP+
  – Hỗ trợ 4 cổng 10G/25GBASE-X SFP28
  – Hỗ trợ 2 cổng 40GBASE-X QSFP+
  – Hỗ trợ tối đa 32 cổng 10G
  – Hỗ trợ cổng quản lý: 1 cổng MGMT, 1 cổng console, 1 cổng USB
  – Khả năng chuyển mạch: 2.56T/23.04T
  – Hỗ trợ tối đa 32K địa chỉ MAC, tối đa 16K bảng ARP, tối đa 128 cổng gộp
  – Chống sét 4KV, công suất tiêu thụ <85W
  – Nguồn 100 to 240VAC; 50/60Hz
Category: