RG-S7808C

118.367.000 

 • Switch RG-S7800C Series
  – Khả năng chuyển mạch 22.25Tbps/88.62Tbps.
  – Hỗ trợ tối đa 48 cổng 10GE.
  – Hỗ trợ PoE
  – Hỗ trợ tối đa 4K VLAN, 64K địa chỉ MAC.
  – Hỗ trợ tối đa 2048 cổng gộp
  – Hỗ trợ tính năng L2: Jumbo Frame, 802.1Q, STP, RSTP, MSTP, Super VLAN, GVRP, QinQ, Flexible QinQ, LLDP, ERPS (G.8032)
  – Hỗ trợ tính năng L3: ARP, IPv4/v6, PBR v4/v6
  – Công suất tối đa 176W, công suất PoE tối đa 800W
  – Kích thước: 442mm × 595mm × 439mm, 10U
Danh mục: