Tp Link Ax50

†Tốc độ tín hiệu không dây tối đa là tốc độ vật lý có được từ các thông số kỹ thuật của Chuẩn IEEE 802.11. Phạm vi, vùng phủ sóng và số lượng thiết bị được kết nối tối đa dựa trên kết quả thử nghiệm trong điều kiện sử dụng bình thường. Thông lượng dữ liệu không dây thực tế, vùng phủ sóng không dây và số lượng thiết bị được kết nối không được đảm bảo và sẽ thay đổi do 1) các yếu tố môi trường, bao gồm vật liệu xây dựng, vật thể vật lý và chướng ngại vật, 2) điều kiện mạng, bao gồm nhiễu nội bộ, khối lượng và mật độ lưu lượng, vị trí sản phẩm, độ phức tạp của mạng và chi phí mạng và 3) các giới hạn của máy khách, bao gồm hiệu suất được đánh giá, vị trí, chất lượng kết nối và tình trạng máy khách.

‡Việc sử dụng Wi-Fi 6 (802.11ax) và các tính năng bao gồm OFDMA, MU-MIMO và 1024-QAM yêu cầu máy khách cũng hỗ trợ các tính năng tương ứng.

§HE160 yêu cầu thiết bị khách hỗ trợ băng thông 160 MHz trên Wi-Fi.

△802.11ax 2×2 160 MHz cho phép tốc độ dữ liệu lý thuyết tối đa 2402 Mbps, nhanh hơn 3 lần so với chuẩn 802.11ac 2×2 80 MHz (867 Mbps) và nhanh hơn gần 6 lần so với Wi-Fi cơ bản 1x1ac (433 Mbps) như được ghi trong thông số kỹ thuật tiêu chuẩn không dây IEEE 802.11, và yêu cầu sử dụng router wifi 802.11ax được cấu hình tương tự.

*“Độ trễ thấp hơn tới 75%” dựa trên dữ liệu mô phỏng của Intel về 802.11ax có và không có OFDMA bằng cách sử dụng 9 máy khách. Độ trễ trung bình không có OFDM là 36ms, với độ trễ trung bình OFDMA được giảm xuống còn 7,6ms. Cải thiện độ trễ yêu cầu AP và tất cả các máy khách hỗ trợ OFDMA.

**Bản sửa đổi này xác định các sửa đổi được tiêu chuẩn hóa cho cả lớp vật lý IEEE 802.11 (PHY) và lớp Kiểm soát truy cập phương tiện IEEE 802.11 (MAC) cho phép ít nhất một chế độ hoạt động có khả năng hỗ trợ cải thiện ít nhất bốn lần thông lượng trung bình trên mỗi trạm (được đo tại điểm truy cập dịch vụ dữ liệu MAC) trong một môi trường triển khai dày đặc, đồng thời duy trì hoặc cải thiện hiệu quả sử dụng điện trên mỗi trạm.

***Intel và biểu trưng Intel là thương hiệu của Tập đoàn Intel hoặc các công ty con của tập đoàn này ở Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.

****Tiết kiệm pin của máy khách yêu cầu máy khách cũng phải hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 802.11ax. Mức giảm điện thực tế có thể thay đổi do điều kiện mạng, giới hạn của máy khách và các yếu tố môi trường.

*****Router này có thể không hỗ trợ tất cả các tính năng bắt buộc đã được phê chuẩn trong thông số kỹ thuật IEEE802.11ax. Có thể yêu cầu nâng cấp thêm phần mềm để có tính năng sẵn có.