Cấu Hình Aruba 225

Cấu Hình Aruba 225

Lắp đặt wifi, lắp đặt camera wifi chính hãng tại tphcm

Hướng dẫn cấu hình hoàn chỉnh Aruba chức năng mesh, roaming mô hình café, trung tâm thương mại…

Lưu ý:

  • Sau khi cấu hình con IAP đầu tiên (tạm gọi node chính), các con IAP sau sẽ tự tải firmware phù hợp với firmware của node chính.
  • Nếu firmware node chính có version thấp hơn node phụ, node phụ sẽ downgrade xuống, ngược lại upgrade lên version cao hơn.
  • Các đời IAP khác nhau sẽ có version firmware được hỗ trợ trong khoảng nhất định.

Ví dụ: IAP-135 max 6.4.4.8 trong khi RAP-109 có thể lên 6.5.

Vì vậy, nếu RAP-109 đã cấu hình trước, IAP-135 không thể mesh với 109. Tuy nhiên, nếu config 135 trước, con 109 sẽ downgrade xuống để mesh với 135.

I. Cấu Hình Node Chính

Tùy chọn 1 con Aruba làm node chính (Preferred master) và chỉ cấu hình duy nhất con node chính này.

  • Reset về mặc định: Tắt IAP, nhấn giữ nút reset, cắm điện hoặc cáp LAN POE trong khi vẫn nhẫn giữ nút reset khoảng 5 – 10 giây.
  • Nối Lan của Router/Modem vào ENET của Aruba. Sau đó dùng wifi watcher quét tìm IP của IAP.

Cấu hình Aruba 225

Dùng trình duyệt web truy cập IP vừa tìm được (192.168.68.212) và đăng nhập với user/password: admin/admin.

Aruba 225 Login
Aruba 225 Login

Chọn quốc gia VN. Thông báo có thể đăng ký tài khoản Aruba Central dùng thử 90 ngày (bỏ qua).

Aruba 225 Country

Trong trang config, nhấn chọn mạng Wifi mặc định SetMeUp (SetMeUp…) trong ô Network rồi nhấn nút [x] để xóa đi. Nhấn New để tạo mạng mới. Đặt tên Wifi và bấm next.

Aruba 225 Network

Trong tab VLAN, chọn Network assigned để Router chính cấp IP cho các máy và Virtual Controller managed để Aruba tự cấp IP.

Aruba 225 VLAN

Trong tab Security, đặt các thông số bảo mật mạng Wifi theo ý bạn. Chọn các ô bên dưới Fast Roaming để Aruba giúp chuyển vùng nhanh các máy. Nhấn next để tiếp tục.

Aruba 225 Security
Aruba 225 Security
Aruba 225 Security
Aruba 225 Security

Hoàn thành cấu hình Node Chính.

II. Cấu Hình Node Phụ

  • Cấp nguồn và cắm LAN vào Enet các con Aruba còn lại.
  • Chờ đợi.. quá trình mesh sẽ hơi lâu đến khi thấy hiện kết nối.
  • Vào Edit các Aruba phụ và đặt tên để dễ nhận biết sau này lỗi khắc phục.

Cấu hình Aruba 225
Cấu hình Aruba 225

Sau khi đã đặt tên, về lại node chính -> system -> Show advanced option -> Extended SSID -> chọn disabled để các IAP phụ không mesh dây.

Cấu hình Aruba 225
Cấu hình Aruba 225
Cấu hình Aruba 225
Cấu hình Aruba 225

Chúng ta tiến hành khởi động lại toàn bộ hệ thống đồng thời rút dây LAN ra khỏi các Aruba phụ. Việc xây dựng hệ thống với các Node Phụ sử dụng dây nối LAN hay không là tùy mô hình bạn xây dựng. Bản thân các node phụ bây giờ đều có thể hoạt động dù có dây hay không.

Cấu hình Aruba 225
Cấu hình Aruba 225
Cấu hình Aruba 225

Sau khi khởi động chúng ta đăng nhập kiểm tra (đăng nhập bằng địa chỉ IP cũ nếu chưa chuyển qua wifi Aruba hoặc IP 172.31.98.1 nếu đã chuyển), sau đó làm theo hình dưới:

Cấu hình Aruba 225

Lưu ý: Vị trí các IAP khi lắp đặt nên đo Dbm trong khoản 70-80 để sóng mesh đạt tín hiệu tốt nhất.

III. Đổi Mật Khẩu Mặc Định

Để hệ thống an toàn, chúng ta nên đổi mật khẩu đăng nhập.

Cấu hình Aruba 225
Cấu hình Aruba 225

Lắp đặt wifi, lắp đặt camera wifi chính hãng tại tphcm