Hướng Dẫn Cài đặt đầu Ghi Hình Avtech

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CAMERA IP AVTECH ĐỂ XEM QUA INTERNET

I. Bước 1:

1. Bạn nhập địa chỉ IP để vào mở port trên Modem ADSL thường mặc định tại Việt Namlà: http://192.168.1.1 2. Vào phần Avanced Setup sau đó chọn NAT rồi chọn tiếp Virtual Servers. 3. Chọn Custum Server sau đó nhập tên sản phẩm hoặc tên tuỳ thích. 4. Dòng Server IP address: nhập địa chỉ IP của IPCamera (192.168…. ) ở đây camera mặc định là: http://192.168.1.10 5. Nhập Port của IPCamera ở đây mặc định là: 88. 6. Chọn Save/Apply để lưu lại các thiết lập.

II. Bước 2:

1. Nhập địa chỉ IP của IPCamera là: http://192.168.1.10:88

2. Nhập User name /password: admin và Verify Code.

III. Bước 3:

1. Chọn Config -> Network -> đổi địa chỉ gateway của IPcamera trùng với địa chỉ đăng nhập vào Modem ADSL. 2. Chọn DDNS. 3. Chọn Enable DDNS . Phần Hostname đổi địa chỉ Mac của sản phẩm thành tên người dung tuỳ thíchvà phần ddns.eagleeyes.tw là mặc định. Nhập địa chỉ Email để sever DDNS cập nhật và gửi mail lại cho bạn. 4. Chọn Save để lưu lại các thiết lập

I. Bước 4.

1. Nhập địa chỉ IP để vào mở port trên Modem ADSL thường mặc định là http://192.168.1.1 2. Vào phần Avanced Setup àNAT àVirtual Servers 3. Chọn Custum Server sau đó nhập tên sản phẩm hoặc tên tuỳ thích 4. Dòng Server IP address: nhập địa chỉ IP của IPCamera ở đây mặc định là: http://192.168.1.10 5. Nhập Port của IPCamera ở đây mặc định là:88. 6. Chọn Save/Apply để lưu lại các thiết lập.

IV. BƯỚC 5:

Bây giờ chỉ cần dùng địa chỉ mà bạn khai báo trong DDNS để đăng nhập xem hình ảnh của IPcamera từ một mạng khác hoặc từ các thiết bị di động như :iPad,iPhone, Android,…..

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT IPCamera ĐỂ XEM QUA MẠNG INTERNET TRÊN PHẦN MỀM VIDEO VIEWER

I. Bước 1:

1. Nhập địa chỉ IP để vào mở port trên Modem ADSL thường mặc định là: http://192.168.1.1 2. Vào phần Avanced Setup -> NAT -> Virtual Servers. 3. Chọn Custum Server sau đó nhập tên sản phẩm hoặc tên tuỳ thích. 4. Dòng Server IP address: nhập địa chỉ IP của IPCamera ở đây mặc định là: http://192.168.1.10 5. Nhập Port của IPCamera ở đây mặc định là: 88. 6. Chọn Save/Apply để lưu lại các thiết lập.

1. Click chuột vào dòng Add để nhập thông tin của IPcamera. 2. Dòng IP Address nhập địa chỉ IP của IPcamera địa chỉ mặc định là: 192.168.1.10 3. Dòng Port: nhập Port của IPcamera ở đây mặc định là: 88. 4. Dòng Username/Password nhập admin 5. Click chuột vào icon Get Type sẽ hiện lên dòng chữ IPCAM (FIXED) 6. Click chuột vào Login.

III. Bước 3:

1. Click chọn Miscellaneous Control. 2. Chọn Remote Config. 3. Chọn Configure.

IV. Bước 4:

1. Chọn Network 2. Chỉnh lại địa chỉ Gateway là 192.168.1.1 trùng với địa chỉ đăng nhập vào Modem.

V. Bước 5:

1. Chọn DDNS. 2. Phần Hostname: đổi địa chỉ Mac của sản phẩm thành tên người dùng tuỳ thích và phần ddns.eagleeyes.tw là mặc định. 3. Nhập địa chỉ Email để sever DDNS cập nhật và gửi mail lại cho bạn.

VI. Bước 6.

Bây giờ chỉ cần dùng địa chỉ mà bạn khai báo trong DDNS khai báo vào phần Configure để đăng nhập xem hình ảnh của IPcamera từ một mạng khác trên phần mềm VideoViewer hoặc từ các thiết bị di động như: iPad,iPhone, Android,…..

1. Click chuột vào dòng Add để nhập thông tin của IPcamera. 2. Dòng IP Address nhập địa chỉ ddns đã khai báo là: songnhaccctv.ddns.eagleeyes.tw 3. Dòng Port: nhập Port của IPcamera mặc định là: 88 4. Dòng Username/Password nhập admin 5. Click chuột vào icon Get Type sẽ hiện lên dòng chữ IPCAM (FIXED) 6. Click chuột vào Login.

Bài viết khác: