Reset Đầu Ghi Hikvision: Cách Khôi Phục Mật Khẩu Dễ Dàng

Reset đầu Ghi Hikvision Về Mặc định Khi Quên Mật Khẩu

Việc quên mật khẩu đầu ghi là một vấn đề thường xuyên xảy ra với người dùng. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu các phương pháp khôi phục mật khẩu đơn giản mà hiệu quả cho đầu ghi camera Hikvision.

Hướng Dẫn Reset Mật Khẩu Đầu Ghi Hikvision

Hikvision đã đưa ra một phương thức mới để khôi phục mật khẩu cho khách hàng dễ dàng hơn. Với phương pháp này, bạn có thể tự tạo mật khẩu mới sau khi quên mật khẩu cũ.

Có 3 phương thức:

A. Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset trên trình duyệt

 • Bước 1: Tạo file reset mật khẩu trong trình duyệt.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu hiện tại.
 • Bước 3: Chọn đường dẫn lưu file và lưu lại.

B. Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset trên màn hình trực tiếp

 • Bước 1: Tạo file reset mật khẩu bằng màn hình đầu ghi (sử dụng USB cắm vào đầu ghi).
 • Bước 2: Nhập file đã tạo vào khi quên mật khẩu.
 • Bước 3: Tạo file mới sau khi đã sử dụng file reset trước đó.

C. Khôi phục mật khẩu bằng cách trả lời câu hỏi bí mật

 • Bước 1: Trả lời 3 câu hỏi bí mật trong đầu ghi.
 • Bước 2: Khi quên mật khẩu, trả lời đúng 3 câu hỏi này để khôi phục mật khẩu.

Hướng Dẫn Chi Tiết

A. Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset trên trình duyệt

 • Phần 1: Tạo file reset mật khẩu trên trình duyệt.
 • Bước 1: Vào phần Configuration và xuất file reset mật khẩu.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu hiện tại.
 • Bước 3: Chọn đường dẫn lưu file và lưu lại.

Phần 2: Reset mật khẩu bằng trình duyệt

 • Bước 1: Vào phần reset mật khẩu trên trình duyệt.
 • Bước 2: Chọn phương thức reset mật khẩu.
 • Bước 3: Nhập file reset và thiết bị sẽ chuyển sang phần nhập mật khẩu mới.

B. Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset trên màn hình trực tiếp

 • Phần 1: Tạo file reset mật khẩu.
 • Bước 1: Xuất file reset mật khẩu (cần USB).
 • Bước 2: Chọn vị trí lưu trên USB.

Phần 2: Reset mật khẩu trên màn hình trực tiếp

 • Bước 1: Đăng nhập vào màn hình đầu ghi.
 • Bước 2: Trả lời câu hỏi bí mật (với câu trả lời đã khai báo từ trước).
 • Bước 3: Tạo mật khẩu mới.

C. Reset mật khẩu bằng cách trả lời câu hỏi bí mật

 • Phần 1: Trả lời các câu hỏi bí mật.
 • Bước 1: Trả lời các câu hỏi bí mật.
 • Bước 2: Nhập mật khẩu hiện tại.
 • Bước 3: Trả lời và lưu lại các câu trả lời.

Phương pháp reset này giúp bạn dễ dàng khôi phục lại mật khẩu của đầu ghi camera Hikvision khi quên mật khẩu cũ. Hãy thực hiện các bước trên để có thể sử dụng lại thiết bị một cách thuận tiện.

Để biết thêm thông tin về lắp đặt wifi và lắp đặt camera chính hãng tại tphcm, vui lòng click vào đây.

Lắp đặt wifi, lắp đặt camera wifi chính hãng tại tphcm là địa chỉ đáng tin cậy để bạn tìm hiểu về các dịch vụ liên quan đến lắp đặt wifi và camera wifi.