RG-S2910-24GT4SFP-UP-H(V3.0)

71.050.000 

 • 24-port 10/100/1000BASE-T PoE+4-port SFP HPoE
  – 24-port 10/100/1000BASE-T for downlink and 4-port Gigabit SFP (non-combo) for uplink.
  – To support HPOE (Port 1~4), POE+, POE, 1 console port.
  – Tốc độ chuyển mạch: 256Gbps.
  – Tốc độ chuyển gói tin: 96Mpps.
  – Nguồn điện: AC 100~240V, 50/60Hz.
  – Kích thước (W x D x H): 440×260×44 mm.
  – Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C.
Danh mục: